ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο ΑΡΓΥΡΗΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ,ασχολείται από το 1989 με οικοδομικές άδειες,ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , μελέτη-επίβλεψη,κατασκευές κτιρίων με το "κλειδί στο χέρι",κηποτεχνία, τοπογραφικά,κτηματολόγιο ,διακοσμήσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων.

Έχουμε συνεργάτες: διακοσμητή ,εργοδηγό ,τοπογράφο ,μηχανολόγους,γεωπόνους. ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ δικά μας συνεργεία τεχνικών: μπετατζήδες ,χτίστες ,σοβατζήδες,υδραυλικούς,ηλεκτρολόγους,στεγάδες,πλακάδες,αλουμινάδες ,τζακάς, κλπ.e-mail:alear1@otenet.gr ΤΗΛΕΦΩΝΑ:6936950699 - 22330/80655 22330/92368 ΦΑΞ: 22330/237031 .Το γραφείο μας διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου στήν παραλία Αταλάντης , 100 μ. απο την παραλία (δείτε φώτο πιο κάτω) , 140 χλμ από ΑΘΗΝΑ- 45 χλμ απο ΛΕΙΒΑΔΙΑ - 55 χλμ απο ΑΡΑΧΩΒΑ , με θέα θάλασσα διότι μπροστά είναι δημόσια έκταση και εκτός σχεδίου. Τα οικόπεδα βρίσκονται στο προτελευταίο τετράγωνο ,σε ήσυχο και καταπράσινο περιβάλλον , δίπλα σε μή διανοιγμένη πλατεία και δίπλα σε 15 περιπου εξοχικές κατοικίες . Είναι από 207 μ2 - 440 μ2 με Σ.Δ. =0,80 ,ύψος μέχρι 9μ + 2μ στέγη και πωλούνται από 21.000 ευρώ - 37.000 - 39.000 -60.000-65.000 ευρώ,ανάλογα την θέση κυρίως(φάτσα,γωνία,θέα κλπ.) και το εμβαδόν και ειναι ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ μιάς καί πωλούνται στo ένα τρίτο της τιμής σε σχέση με το ολικώς διανοιγμένο βόρειο τμήμα του παραλιακού αυτού οικισμόυ.Τηλ. 6936950699 - 69774241582. Πωλούνται στήν εκτός σχεδίου περιοχή διάφορα ακίνητα και ενδεικτικά σας αναφέρω:α) 6 στρεμ. εκτός σχεδίου ,εντός ζώνης ,2 χλμ απο θάλασσα ,μεσα στο πεύκο 60.000 ευρω,β)4,2 στεμ. εκτός σχεδίου 300μ από την θάλασσα με μεγαλη προσοψη,κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση (καταστημα,πρατήριο καυσίμων) μιας και βρίσκεται στην επαρχιακή Αταλάντη - ΤΡΑΓΑΝΑ δυτικά της ΤΡΑΓΑΝΑΣ, 80.000 ευρώ,γ) 7.2 στεμ. πάνω στο κύμα 200μ φάτσα ,καθαρό, μεσα στο πράσινο με ιδιοκτητο δρόμο και κόλπους 630.000 ευρώ.Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Παραθαλάσσια οικόπεδα ΕΥΚΑΡΙΑ , 140 χλμ από ΑΘΗΝΑ ,παραλία ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Το γραφείο μας διαθέτει ιδιόκτητα φθηνά παραλιακά οικόπεδα εντός σχεδίου στήν παραλία Αταλάντης 100 μ. απο την παραλία ,140 χλμ από ΑΘΗΝΑ- 45 χλμ απο ΛΕΙΒΑΔΙΑ - 55 χλμ απο ΑΡΑΧΩΒΑ , με θέα θάλασσα διότι μπροστά είναι δημόσια έκταση και εκτός σχεδίου. Τα οικόπεδα βρίσκονται στο προτελευταίο τετράγωνο προς νοτιοανατολικα,σε ήσυχο και καταπράσινο περιβάλλον , δίπλα σε μή διανοιγμένη πλατεία και δίπλα σε 15 περιπου εξοχικές κατοικίες .ΤΩΡΑ 28% ΕΚΠΤΩΣΗ στις αναγραφόμενες τιμες μεχρι 28/7/2018
INVESTMENT OPPORTUNITY in seaside plots the ladder ATALANTIS!! 28% off until 7/28/2013! CENTRAL GREECE Our firm owns financial urbanized coastal land located on the beach Atalante, 100 m from the beach, 140 km from Athens 45 km from LEIVADIA - 55 km from Arachova (skiing), with sea front because it is a public area outside Plan. The plots are located in the penultimate block to southeast, in quiet and green surroundings, next to non-drilled square near about 15 cottages.! 28% discount on published rates until 07.28.2013
Наша фирма владеет финансовыми урбанизированных прибрежных земельных участков, расположенных на пляже Atalante, в 100 м от пляжа, в 140 км от Афин 45 км от LEIVADIA - 55 км от Арахова (лыжи), с моря, потому что это общественное место вне плана. Участки расположены в предпоследнем блоке на юго-восток, в тихом и зеленом районе, рядом с не-пробурено площади у около 15 коттеджей.! Скидка 28% от опубликованной цены до 07.28.2013


 Είναι από 375 μ2 - 440 μ2 με Συντ.Δόμησης =0,80 (π.χ. 300μ2 οικοπέδου Χ 0,80=240μ2 κατοικίας) Συντ. Κάλυψης=0,40,ύψος μέχρι 9μ + 2μ στέγη σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους , φώς , νερό ,τηλέφωνο και πωλούνται από 37.000 ευρώ μετρητοίς - 42.000 - 49.000 -63.000-70.000 ευρώ,ανάλογα την θέση κυρίως(φάτσα,γωνία,θέα κλπ.) και το εμβαδόν , ειναι ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ μιάς καί πωλούνται στο ένα τρίτο της τιμής σε σχέση με το ολικώς διανοιγμένο βόρειο τμήμα του παραλιακού αυτού οικισμόυ (ενδεικτικη τιμη των αλλων 400μ2 150.000-200.000 ευρω).Τηλ. 6936950699 κος ΑΡΓΥΡΗΣ - 6977424158 κος ΝΙΚΟΣ
The plot of 375 m2 - 440 m2 Synt.Domisis = 0.80 (eg 300m2 plot X 0.80 = 240m2 residence) Coord. Coverage = 0.40, height 9m and 2m roof, on paved roads, light, water, telephone and sold over 37,000 euros in cash - from 42000 to 49000 -63000 to 70000 euros, depending on the particular position (face angle, view, etc.) and the surface area is INVESTMENT OPPORTUNITY Why and sold a third of the price compared with the totally drilled northern part of the coastal settlement was (indicative price of other 400m2 from 150,000 to 200,000 euro). Tel Mr. ARGYRIS 6936950699 - 6977424158 Mr. NICK
INVESTMENT OPPORTUNITY in seaside plots the ladder ATALANTIS!! 28% off until 7/28/2013! CENTRAL GREECE
Участок 375 м2 - 440 м2 Synt.Domisis = 0,80 (например, участке 300m2 X 0,80 = 240м2 жительства) кд. Покрытие = 0,40, высота 9 м,  крышей, на дорогах с покрытием, свет, вода, телефон и продал более 37 000 евро наличными - от 42 000 до 49 000 -63 000 до 70 000 евро, в зависимости от конкретного (лицо углом, зрения и т.д.) и площадь поверхности ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Почему и продал треть цены по сравнению с полностью пробурена северную часть прибрежных поселений было (ориентировочная цена других 400м2 от 150000 до 200000 евро). Тел Г-н Argyris 6936950699 - 6977424158 г-н Ник
Κάντε κλικ στις φωτο για να δείτε τις αναγραφόμενες τιμες:
                              
הזדמנות השקעה במגרשי חוף ים ATALANTIS הסולם!! 28% הנחה עד 2013/07/28! מרכז יוון

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου